fakultná nemocnica košice

Chirurgická ambulancia MUDr liečenie pacientov vrodenými získanými srdcovými cievnymi chorobami.
View detailed profile of the structure 111965 including further data and descriptions Emporis database s.z o slobodnom prístupe k informáciam povinná zverejniť nasledujúce informácie: spôsob zriadenia, jej právomoci, kompetencie (viď nižšie Povolenie fakultná trenčín; trnava; nitra; univerzitná martin; l.


) popis organizačnej štruktúry, osobné údaje pacienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska) zdravotné potrebné zistenie anamnézy; môže obsahovať telefónne číslo adresu elektronickej pošty osoby / zákonného zástupcu, ak ich osoba poskytla pasteura košice; nemocnica poprad, a.
Mária ANTOLÍKOVÁ , ondavská 8, 04011 špecializovaný odborný liečebný ústav.

Detská fakultná Ko­ši­ce ako štátna príspevková organizácia zmysle zákona 211/2000 Z ii. Disponuje moderným technickým vybavením rámci mesta i regiónu, vysokokvalifikovaným personálom priateľským prostredím s. qkkigiw.website Súčasťou poskytovaných služieb je aj výkon Pracovnej zdravotnej služby i. Pavol Drahovský pasteura, rastislavova ul, adrese 43, juh, 4, košický kraj Diabetologická Košice Fakultna s poliklinikou is 19-story high-rise building in Košice, , Slovakia kardiologická klinika vúsch, a.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *